Erkenning.nl

erkenning, linkedin, social media, aandacht, like

Iedereen wil maar één ding in het leven: erkenning. Huisartsen willen het, oud NAVO-depotmedewerkers uit Coevorden willen het, je moeder wil het, en je wil het zelf waarschijnlijk ook. Sommige mensen willen het van een specifiek persoon, bijvoorbeeld je ongeboren one-night-stand vrucht. Sommige mensen krijgen het, andere mensen niet.

Sommige mensen willen het op een bepaalde manier; een vermelding op een website bijvoorbeeld. Daar gaat een heel circus aan vooraf. Omslachtig mensen vragen om je naam op internet te laten vallen, bedelen om een referentie op Linkedin of jarenlang een persmap op je bureaublad onderhouden voor als de Volkskrant je belt.

Nu is dit allemaal verleden tijd. Erkenning regel je tegenwoordig zelf. Waarom wachten tot iemand je naam op internet laat vallen? Zet zelf je hele hebben en houden, je competenties, je mentaliteit, je verloren dromen en je latente weelde online.

(oh, sorry, dit is Linkedin)

Erkenning.nl gaat verder.

Erkenning.nl is je dood tijdens je leven. Erkenning.nl zorgt niet alleen voor erkenning, het dekt je ook in voor miskenning in de toekomst.

Op erkenning.nl vul je het volgende in:

– je naam
– één regel

bijvoorbeeld:

Johan de Vries
‘hij is fantastisch’

Karina Stoethoop
‘moeder, vrouw en vriendin’

Paulina Verheij
‘hele leuke powerpoints’

Paul Klepelenburg
‘ongebruikt retour’

Dit is alles. Dit ben jij. En het kan ook meteen weer op je grafsteen.

Zoals je erkend, herkend, herinnerd en bemind wilt worden na je dood, zo regelen wij dat op erkenning.nl. Eén regel, één mens, één legacy. En dan nooit meer leuren bij je internetvrienden.

erkenning.nl – beter dan je vader het deed

erkenning, linkedin, grafsteen, herkenning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required
×